Hệ thống quản lý mạng lưới thoát nước trên nền GIS

Tin ngày Thứ hai 2/1/2017 16:14

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
- Phân quyền người dùng.
- Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
- Tích hợp với các hệ thống cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị.
- Tích hợp hệ thống cấp nước, TN&MT.
 
Phân hệ quản lý mạng lưới tài sản.
- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của tài sản thoát nước trên bản đồ.
- Cập nhật thông tin tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, mobile, import excel, xml,...
- Phân tích tuổi thọ, mật độ, chất liệu, đường kính tài sản.
- Truy vấn tài sản trên bản đồ.
 
Phân hệ vận hành mạng lưới.
- Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.
- Quản lý kế hoạch súc xả, nạo vét tuyến cống.
- Quản lý sự cố mạng lưới.
 
Phân hệ quản lý ngập úng.
- Cập nhật thông tin ngập lụt.
- Phân tích bản đồ chuyên đề ngập úng.
 
Phân hệ quản lý báo cáo thống kê.
- Thống kê tài sản mạng lưới lắp mới theo năm.
- Thống kê vận hành mạng lưới.