Hệ thống quản lý vườn ươm và cây xanh đô thị trên nền GIS

Tin ngày Thứ sáu 2/6/2017 16:14

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
- Phân quyền người dùng.
- Tích hợp với hệ thống kế toán doanh nghiệp.
- Tích hợp hệ các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch xây dựng.
 
Phân hệ quản lý thông tin vườn ươm cây xanh.
- Cập nhật vườn ươm, cây xanh bằng nhiều phương pháp: cập nhật trực tiếp trên phần mềm, đo đạc thực địa, import excel, xml,...
- Truy vấn thông tin thuộc tính, không gian cây xanh.
- Phân tích tuổi thọ, loài cây, giá thành của cây.
 
Phân hệ quản lý thông tin vận hành cây xanh.
- Quản lý thông tin chăm sóc cây: tưới tiêu,
phân bón, nhân công, vật tư.
- Quản lý thông tin lịch sử cây.
- Quản lý thông tin khí tượng thủy văn.
- Quản lý thông tin chất đất.
- Quản lý chặt hạ cây xanh.
- Quản lý dịch bệnh.
- Quản lý dịch chuyển cây.
 
Phân hệ phân tích báo cáo thống kê.
- Thống kê loài cây, tuổi cây, đường kính cây.
- Thống kê vận hành cây, dịch bệnh, cây chết.
- Thống kê chi phí chăm sóc, mua bán cây.