Hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước trên nền GIS

Tin ngày Thứ hai 2/10/2017 16:26

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
- Phân quyền người dùng.
- Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
- Tích hợp với các hệ thống SCADA.
- Tích hợp hệ thống Billing, CMS.
 
Phân hệ quản lý mạng lưới tài sản.
- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của tài sản cấp nước trên bản đồ.
- Cập nhật thông tin tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, mobile, import excel, xml,...
- Phân tích tuổi thọ, mật độ, chất liệu, đường kính tài sản.
- Truy vấn thuộc tính và không gian của tài sản.
 
Phân hệ vận hành mạng lưới.
- Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.
- Vận hành đóng/mở van trên hệ thống.
- Quản lý rủi ro trên toàn mạng lưới.
 
Phân hệ quản lý mô hình thủy lực.
- Tính áp lực nước bơm cho toàn mạng lưới.
- Phân tích chất lượng nước.
- Thiết kế mô hình mạng lưới.
 
Phân hệ quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý vị trị khách hàng trên bản đồ.
- Quản lý thông tin hóa đơn khách hàng.