Hệ thống quản lý chiếu sáng đô thị trên nền GIS

Tin ngày Thứ sáu 30/6/2017 11:17

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH


Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).

- Phân quyền người dùng.

- Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.

- Tích hợp với các hệ thống cây xanh đô thị, thoát nước đô thị.

- Tích hợp hệ thống cấp nước, TN&MT.


Phân hệ quản lý mạng lưới tài sản.

- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của tài sản chiếu sáng trên bản đồ.

- Cập nhật thông tin tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, mobile, import excel, xml,...

- Phân tích tuổi thọ, mật độ, chất liệu, loại tài sản.

- Truy vấn thuộc tính và không gian của tài sản.


Phân hệ vận hành mạng lưới.

- Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.

- Quản lý kế hoạch chiếu sáng theo mùa.

- Quản lý sự cố mạng lưới.

- Quản lý khu vực hành lang an toàn lưới điện.

- Quản lý điện năng tiêu thụ điện


Phân hệ quản lý báo cáo thống kê.

- Thống kê tài sản mạng lưới lắp mới theo năm.

- Thống kê vận hành mạng lưới chiếu sáng.

- Thống kê điện năng tiêu thụ.