Hệ thống quản lý và vận hành mạng lưới điện trên nền GIS

Tin ngày Thứ ba 30/8/2016 11:17

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

tập trung (Data Center).

- Phân quyền người dùng.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu lý lịch thiết bị.

- Tích hợp hệ thống SCADA.

- Tích hợp hệ thống CMIS, FMIS.

 

Phân hệ quản lý mặt bằng lưới điện.

- Phân lớp mạng lưới điện.

- Quản lý tài sản trên mạng lưới điện.

- Biên tập sơ đồ mặt bằng lưới điện.

- Truy vấn sơ đồ mặt bằng.

 

Phân hệ quản lý sơ đồ nguyên lý.

- Xây dựng sở đồ nguyên lý.

- Quản lý hồ sơ thiết bị.

- Quản lý biến động thiết bị.

- Theo dõi vận hành.

 

Phân hệ quản lý mất điện.

- Quản lý đóng/mở mạch điện.

- Quản lý kế hoạch SAIDI, SAIFI, MAIFI.

- Thống kê mất điện.

- Tính bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện

 

Phân hệ báo cáo thống kê.

- Thống kê thiết bị: trạm biến áp, giao cắt ly,...

- Thống kê theo tuyến cao áp, trung áp, hạ áp.

- Thống kê khách hàng mất điện.

- Thống kê sự cố.