Giải pháp-Ứng dụng

  • Việc sử dụng tư liệu viễn thám vệ tinh đã chứng tỏ khả năng ứng dụng để theo dõi sự phát triển mùa vụ lúa, đặc biệt sử dụng tư liệu viễn thám radar ERS2-SAR của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA - European Space Agency) cho vùng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có hệ thống cơ cấu mùa vụ rất phức tạp

1 of 1  Trang trước   Trang sau