Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Phần mềm hỗ trợ cơ sở định giá đất trên nền GIS

Đất và tài sản gắn liền với đất là một tài sản lớn, phương pháp định giá đối với các thửa đất là khá phức tạp do đặc thù về hình học của các thửa đất là không giống nhau do vậy giá trị của các thửa cũng có sự chênh lệch khác nhau, phần mềm hỗ trợ cơ sở định giá đất ALMS của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự tổng hợp kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới về các yếu tố hình thành cơ sở định giá đất, cùng với cơ sở nghiên cứu khoa học thực tiễn tại Việt Nam ứng dụng phù hợp với đặc thù nền kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố hiện nay.


Những ưu điểm nổi bật của hệ thống:

-          Phần mềm được phát triển trên nền bản đồ GIS, được tích hợp với cơ sở dữ liệu chính thống từ các hệ thống Vilis, Elis,..

-          Phần mềm có khả năng phân tích dữ liệu không gian để thực hiện gán giá đất theo bảng giá nhà nước quy định, nhận dạng thửa đặc biệt với các hệ số hình thành thửa đất.

-          Phân tích độ rộng hình thửa của đường giao thông phục vụ việc gán các hệ số tác động cho thửa đất.

-          Phân tích các điều kiện kinh tế, xã hội đối với từng thửa kết hợp với các thuật toán hồi quy đa biến để xây dựng cơ sở định giá đất tại những khu vực chưa có giá đất do nhà nước quy định.

-          Xây dựng bản đồ chuyên đề cơ sở định giá đất cho từng khu vực.

-          Phân tích dữ liệu không gian để tính toán giá đất đền bù trong các bài toán quy hoạch giải phóng mặt bằng. 

related works

Phần mềm quản lý mạng lưới chiếu sáng đô thị trên nền GIS

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một tập hợp các tài sản gắn liền với quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty môi trường đô thị. Nâng cao quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, nhằm nâng cao tuổi thọ tài sản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị chiếu sáng là một trong những yêu cầu trọng ...

Phần mềm quản lý mạng lưới thoát nước trên nền GIS

Hệ thống thoát nước bao gồm các mạng thoát nước thải sinh hoạt, mạng thoát nước thải công nghiệp và mạng thoát nước mưa. Đối với các khu đô thị thì mạng lưới thoát nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nước thải sinh hoạt của người dân, nâng cao quản lý trong công tác chống ngập ...

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS được xây dựng nhằm đánh giá và phân vùng phạm vi của dịch bệnh trên bản đồ, phần mềm WebGIS được kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm thực hiện công việc tổng hợp, phân tích và cảnh báo từ các phiếu khảo sát ở các chi nhánh. Các phiếu khảo sát được cài đặt trên ...

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS đã được công ty Bản đồ việt xây dựng và triển khai thành công tại Việt Nam, Phần mềm đã bám sát các nghiệp vụ quản lý theo mô hình phân cấp xuất tuyến. Dựa trên mô hình thiết kế tổng thể với lớp lõi ứng dụng trên nền web portal, desktop workstation, ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn