Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Phần mềm phân tích dữ liệu quan trắc môi trường trên nền tảng GIS

Quản lý thông tin quan trắc môi trường nhằm đánh giá trực tiếp những tác động của môi trường mà mắt thường không quan sát được đến đời sống sinh hoạt của người dân, phần mềm quan trắc môi trường còn hỗ trợ tổng hợp kết quả phân tích và đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường dẫn đến việc làm biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, sóng thần,… giúp các nhà quản lý có những kết quả phân tích cụ thể về việc dự báo thiên tai có thể xảy ra trong tương lai. 

 

 Những ưu điểm nổi bật của hệ thống:

-          Phần mềm có khả năng quản lý dữ liệu một cách tập trung, khả năng tổng hợp số liệu một cách liên tục và thường xuyên từ các trạm đo.

-          Khả năng tùy biến các chỉ số trong mỗi lần đo, phù hợp với các tiêu chí đánh giá của từng khu vực và đơn vị quản lý.

-          Các chỉ số cũng có thể được điều chỉnh tùy biến phù hợp với các văn bản pháp quy theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

-          Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ bản đồ số (GIS) theo mô hình triến trúc mở dễ dàng kết nối với các thiết bị đo đếm về môi trường hiện nay.

-          Khả năng xử lý dữ liệu tập trung và xử lý trực tiếp trên bản đồ, phân tích tác động của ô nhiễm môi trường trên các biểu đồ, báo cáo, ... có tương tác hai chiều trên bản đồ.

-          Chức năng cảnh báo môi trường giúp người quản lý nhận biết các khu vực đang bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Hệ thống được xây dựng nhằm nâng cao quy trình quản lý đánh giá tác động môi trường, giúp các nhà lãnh đạo hoạch định chính sách về phát triển đô thị trong tương lai.

related works

Phần mềm quản lý mạng lưới chiếu sáng đô thị trên nền GIS

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một tập hợp các tài sản gắn liền với quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty môi trường đô thị. Nâng cao quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, nhằm nâng cao tuổi thọ tài sản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị chiếu sáng là một trong những yêu cầu trọng ...

Phần mềm quản lý mạng lưới thoát nước trên nền GIS

Hệ thống thoát nước bao gồm các mạng thoát nước thải sinh hoạt, mạng thoát nước thải công nghiệp và mạng thoát nước mưa. Đối với các khu đô thị thì mạng lưới thoát nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nước thải sinh hoạt của người dân, nâng cao quản lý trong công tác chống ngập ...

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS được xây dựng nhằm đánh giá và phân vùng phạm vi của dịch bệnh trên bản đồ, phần mềm WebGIS được kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm thực hiện công việc tổng hợp, phân tích và cảnh báo từ các phiếu khảo sát ở các chi nhánh. Các phiếu khảo sát được cài đặt trên ...

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS đã được công ty Bản đồ việt xây dựng và triển khai thành công tại Việt Nam, Phần mềm đã bám sát các nghiệp vụ quản lý theo mô hình phân cấp xuất tuyến. Dựa trên mô hình thiết kế tổng thể với lớp lõi ứng dụng trên nền web portal, desktop workstation, ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn