Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên nền GIS

Phần mềm tích hợp CSDL Tài Nguyên và Môi trường trên nền GIS của công ty Bản Đồ Việt bao gồm các phân hệ về quản lý thông tin đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, giám sát môi trường, khí tượng thủy văn, viễn thám, hồ sơ quyét, quản trị hệ thống và CSDL. Các phân hệ được thiết kế và xây dựng theo hướng Portal-GIS với từng portlet chạy trên nền tảng OpenGIS dễ dàng nâng cấp, sửa chữa và mở rộng các phân hệ. Phần mềm được xây dựng theo mô hình liên kết và chia sẻ thông tin qua lớp dữ liệu thửa đất hỗ trợ truy vấn một cách trực quan và thống nhất tại một vị trí không gian trên bản đồ.


     Những ưu điểm nổi bật của hệ thống:

-          Hỗ trợ chuyển đổi các định dạng dữ liệu word, pdf, xml, AutoCAD, shapefile, … sang định dạng số và được lưu trữ một cách tập trung trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thống nhất, với hệ quy chiếu quốc gia VN2000.

-          Hỗ trợ tra cứu quy hoạch, phạm vi và các mốc khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép khai thác theo quy định của nhà nước.

-          Hệ thống được tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chính như Vilis, elis,… nên cơ sở dữ liệu không gian luôn cập nhật được những biến động thửa đất.

-          Hỗ trợ tra cứu thông tin lịch sử thửa đất, hỗ trợ các nghiệp vụ tra cứu về tranh chấp, khiếu nại.

-          Phần mềm được tích hợp với ứng dụng quản lý quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến theo tiêu chuẩn dịch vụ công quốc gia.

-          Tính toán và xây dựng bản đồ khung giá đất trên nền cơ sở dữ liệu địa chính.

-          Liên kết dữ liệu hồ sơ lịch sử Metadata thuận tiện cho việc xử lý tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-          Cung cấp cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyền và môi trường cho các Sở ban ngành khác theo kiến trúc mở.

related works

Phần mềm quản lý mạng lưới chiếu sáng đô thị trên nền GIS

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một tập hợp các tài sản gắn liền với quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty môi trường đô thị. Nâng cao quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, nhằm nâng cao tuổi thọ tài sản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị chiếu sáng là một trong những yêu cầu trọng ...

Phần mềm quản lý mạng lưới thoát nước trên nền GIS

Hệ thống thoát nước bao gồm các mạng thoát nước thải sinh hoạt, mạng thoát nước thải công nghiệp và mạng thoát nước mưa. Đối với các khu đô thị thì mạng lưới thoát nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nước thải sinh hoạt của người dân, nâng cao quản lý trong công tác chống ngập ...

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS được xây dựng nhằm đánh giá và phân vùng phạm vi của dịch bệnh trên bản đồ, phần mềm WebGIS được kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm thực hiện công việc tổng hợp, phân tích và cảnh báo từ các phiếu khảo sát ở các chi nhánh. Các phiếu khảo sát được cài đặt trên ...

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS đã được công ty Bản đồ việt xây dựng và triển khai thành công tại Việt Nam, Phần mềm đã bám sát các nghiệp vụ quản lý theo mô hình phân cấp xuất tuyến. Dựa trên mô hình thiết kế tổng thể với lớp lõi ứng dụng trên nền web portal, desktop workstation, ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn