Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Quản lý mạng lưới tài sản trên nền GIS

Hiện nay các doanh nghiệp cấp thoát nước, dầu khí, điện lưới,.... ở Việt Nam cũng đều có những mạng lưới tài sản gắn liền với sản xuất và kinh doanh. Đối với các loại tài sản là mạng lưới hình học, có độ phức tạp về quản lý và vận hành thì việc áp dụng các giải pháp quản lý tài sản bằng thuộc tính là chưa phù hợp và chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thực tế hiện nay.

Giải pháp quản lý tài sản của công ty Bản Đồ Việt đã được ứng dụng và triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước về các lĩnh vực: cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, điện lưới, cây xanh, mạng lưới dẫn dầu, mạng lưới tưới tiêu nông nghiệp,... đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. 

Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới tài sản: Dựa trên kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án tại Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng các đơn vị vẫn đang quản lý mạng lưới tài sản của mình trên các bản vẽ hoàn công bằng giấy, AutoCAD,… các bản vẽ được quản lý một cách phân tán và thiếu thống nhất,  nên việc quản lý thống kê và vận hành gặp nhiều khó khăn. Với việc ứng dụng công nghệ GIS để chuyển đổi các tài sản mạng lưới từ các định dạng text, doc, AutoCAD, Mapinfor, shapefile,.. thành một CSDL dữ liệu thống nhất đầy đủ, đảm bảo tính logic và toàn vẹn dữ liệu trên một hệ quy chiếu thống nhất là một xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay.


Giải pháp xây dựng ứng dụng quản lý mạng lưới tài sản: Việc xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới tài sản luôn tuân thủ theo một mô hình kiến trúc tổng thể, giải pháp dựa  trên mô hình tổng thể sẽ đáp ứng được đầy đủ các quy trình quản lý hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp. 

Các đặc thù của hệ thống GIS luôn có một cơ sở dữ liệu lớn nên việc xây dựng giải pháp cũng đòi hỏi cần có những cơ chế truy xuất thông tin theo mô hình phân lớp, giải pháp được xây dựng theo định hướng mở, dễ dàng trong việc tích hợp, bảo trì và nâng cấp về sau.

related works

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền GIS

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền công nghệ GIS giúp các nhà quản lý và vận hành mạng lưới điện phân tích được các hoạt động của các trạm biến áp, đường dây truyền tải, phân phối, tiêu thụ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống an ninh, an toàn điện... Nhằm phát huy ...

Quản lý phát triển hạ tầng đô thị trên nền tảng GIS

Đầu ra của một hệ sinh thái GIS về quản lý đô thị là mô hình dự báo về mật độ dân số, tốc độ đô thị hóa,… nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, định hướng quy hoạch và phát triển đô thị. Chúng tôi với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đô thị và ứng dụng GIS luôn áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn ...

Tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hiện nay cơ sở dữ liệu hồ sơ về môi trường, khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy, viễn thám đang được lưu trữ trên các định dạng tệp giấy, word, excel, text, AutoCAD,... Qua thời gian số lượng hồ sơ lưu trữ ngày càng lớn và các hồ sơ đã lâu năm có hiện tượng hư hỏng ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn