Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Quản lý phát triển hạ tầng đô thị trên nền tảng GIS

Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng đô thị ở Việt Nam đang có những khó khăn nhất định do đặc thù quản lý cũng như cơ chế về vận hành thông tin, chia sẻ dữ liệu. Với chủ trương ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý quy hoạch và phát triển đô thị nhằm nâng cao quản lý đối với các cơ quan nhà nước hiện nay.

Xây dựng mô hình tổng thể trong quản lý hạ tầng đô thị:  Mạng lưới hạ tầng tầng đô thị là tập hợp các hệ thống về giao thông công chính, công trình cung cấp nước sinh hoạt, thoát nước mặt, thoát nước bẩn, cung cấp điện, đường dây thông tin, …. Những hệ thống này đang được quản lý từ nhiều các đơn vị khách nhau. Đối với các đơn vị quản lý hiện nay, mặc dù cũng có sự đầu tư nhất định về hệ thống GIS, xong trên thực tế cũng chưa đem lại nhiều hiệu quả, đó là những tồn tại mà đòi hỏi cần một giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý phát triển hạ tầng đô thị hiện nay.

Ứng dụng mô hình GIS trong quy hoạch và phát triển đô thị: Đầu ra của một hệ sinh thái GIS về quản lý đô thị là mô hình dự báo về mật độ dân số, tốc độ đô thị hóa,… nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, định hướng quy hoạch và phát triển đô thị. Chúng tôi với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đô thị và ứng dụng GIS luôn áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn của các nước phát triển, các nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao tính dự báo và hiệu quả trong việc hỗ trợ ra quyết định về định phát triển đô thị.

related works

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền GIS

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền công nghệ GIS giúp các nhà quản lý và vận hành mạng lưới điện phân tích được các hoạt động của các trạm biến áp, đường dây truyền tải, phân phối, tiêu thụ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống an ninh, an toàn điện... Nhằm phát huy ...

Quản lý mạng lưới tài sản trên nền GIS

Giải pháp quản lý tài sản của công ty Bản Đồ Việt đã được ứng dụng và triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước về các lĩnh vực: cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, điện lưới, cây xanh, mạng lưới dẫn dầu, mạng lưới tưới tiêu nông nghiệp,... đóng góp cho sự phát triển của các ...

Tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hiện nay cơ sở dữ liệu hồ sơ về môi trường, khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy, viễn thám đang được lưu trữ trên các định dạng tệp giấy, word, excel, text, AutoCAD,... Qua thời gian số lượng hồ sơ lưu trữ ngày càng lớn và các hồ sơ đã lâu năm có hiện tượng hư hỏng ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn