Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Tích hợp cơ sở dữ liệu GIS

Hiện nay ở một số những đơn vị đã ứng dụng các hệ thống GIS trong quản lý chuyên môn, việc khai thách các hệ thống này vẫn đang ở mức hạn chế do những sự thay đổi về thông tin và liên thông dữ liệu, với yêu cầu cấp bách trên, đòi hỏi các đơn vị cần có một mô hình giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu một cách phù hợp với doanh nghiệp mình.

Trong kiến trúc hệ thống thông tin GIS hiện nay chúng tôi đã triển khai thành công mô hình tích hợp dữ liệu phân tầng:


Phân tách lớp dữ liệu: chúng tôi luôn áp dụng các phân tách các lớp cơ sở dữ liệu dùng chung và lớp cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách riêng biệt đảm bảo khả năng chia sẻ thông tin với lớp bản đồ nền, cũng như bảo mật đối với các lớp thông tin chuyên ngành, đảm bảo các lớp dữ liệu không gian luôn tuân thủ theo một quy chuẩn về hệ quy chiếu, múi chiếu, kinh độ, vĩ độ thống nhất.

Cache GIS:  Các hệ thống GIS luôn xử lý một khối lượng dữ liệu lớn tại mỗi thời điểm do vậy việc sử dụng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ server thường xuyên bị chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu đa người sử dụng hiện nay. Do vậy việc xây dựng lớp dữ liệu cache GIS là một nhiệm vụ cần thiết.

Lớp điều khiến thông tin: Các nghiệp vụ xử lý thông tin được định nghĩa để thực hiện các điều khiển và xử lý thông tin giữa người dùng và hệ thống, các nghiệp vụ được xây dựng trên các tầng giao tiếp thứ ba để bảo đảm khả năng xử lý và bảo mật thông tin.

Bảo mật thông tin: Đối với các hệ thống lớn có số lượng người truy cập tại một thời cao thì tầng bảo mật thông tin luôn là một yếu tố quan trọng và được ưu tiên hàng đầu, kiến trúc về an toàn thông tin được xây dựng trên tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc gia với các lớp bảo mật về mã hóa, ánh xạ mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý thông tin người dùng cuối.  

Việc tổ chức các lớp phân tầng thông tin sẽ giúp các đơn vị quản lý thực hiện việc tích hợp hệ thống một cách thống nhất. 

related works

Thu thập dữ liệu GIS

Công ty Bản Đồ Việt đã xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên thiết bị smartphone đễ hỗ trợ các đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu với chi phí thấp và hiệu quả cao, các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên thiết bị thu thập là một trong những ưu điểm mới của hệ thống.

Tư vấn, xây dựng và chuyển đổi dữ liệu GIS

Cơ sở dữ liệu GIS luôn là trái tim của các dự án phần mềm, với sự quan trọng trên công ty Bản Đồ Việt luôn thấu hiểu vấn đề của các doanh nghiệp hiện nay, với cách tiếp cận phương pháp xây dựng và chuyển đổi dữ liệu tối ưu luôn đảm bảo các giá trị về tài chính, con người và quy trình cho doanh ...

Phát triển phần mềm GIS

Công ty Bản Đồ Việt tự hào với đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ GIS, công ty luôn áp dụng những quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO, để đảm bảo chất lượng và uy tín ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn