Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hiện nay cơ sở dữ liệu hồ sơ về môi trường, khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy, viễn thám đang được lưu trữ trên các định dạng tệp giấy, word, excel, text, AutoCAD,... Qua thời gian số lượng hồ sơ lưu trữ ngày càng lớn và các hồ sơ đã lâu năm có hiện tượng hư hỏng do mối mọt, rách nát, mờ chữ,... Với yêu cầu cấp bách trên công ty Bản Đồ Việt đã xây dựng giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường trên một kiến trúc tổng thể phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội tại Việt Nam.


Giải pháp số hóa dữ liệu: Xu hướng phát triển CNTT trên thế giới đã chứng minh việc lưu trữ dữ liệu dạng số là bền vững, phù hợp với nhu cầu phát triển CSDL quốc gia nói chung và chuyên ngành tài nguyên môi trường nói riêng. Hiện trạng dữ liệu của các cơ quan, doanh nghiệp đang quản lý khối lượng hồ sơ giấy rất lớn, việc số hóa dữ liệu đang là vấn đề vô cùng khó khăn đối với các đơn vị hiện nay. Chúng tôi đã đưa ra các giải pháp số hóa dữ liệu một cách phù hợp, đảm bảo được một cơ sở dữ liệu dạng số đầy đủ, chính xác, tập trung. 

Giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường: Hiện nay việc cải cách thủ tục hành chính công đang là vấn đề cấp bách của nước ta hiện nay, lĩnh vực tài nguyên môi trường là một trong những ngành được ưu tiên để tiêu tiên phong trong việc hiện đại hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài việc số hóa dữ liệu thì giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu và hệ thống luôn đi song hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính công. Công ty Bản Đồ Việt là một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tại Việt Nam luôn cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống một cách tổng thể đáp ứng các yêu cầu về tính liên thông dữ liệu hai chiều và an toàn thông tin.


related works

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền GIS

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền công nghệ GIS giúp các nhà quản lý và vận hành mạng lưới điện phân tích được các hoạt động của các trạm biến áp, đường dây truyền tải, phân phối, tiêu thụ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống an ninh, an toàn điện... Nhằm phát huy ...

Quản lý phát triển hạ tầng đô thị trên nền tảng GIS

Đầu ra của một hệ sinh thái GIS về quản lý đô thị là mô hình dự báo về mật độ dân số, tốc độ đô thị hóa,… nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, định hướng quy hoạch và phát triển đô thị. Chúng tôi với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đô thị và ứng dụng GIS luôn áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn ...

Quản lý mạng lưới tài sản trên nền GIS

Giải pháp quản lý tài sản của công ty Bản Đồ Việt đã được ứng dụng và triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước về các lĩnh vực: cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, điện lưới, cây xanh, mạng lưới dẫn dầu, mạng lưới tưới tiêu nông nghiệp,... đóng góp cho sự phát triển của các ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn