Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Tư vấn, xây dựng và chuyển đổi dữ liệu GIS

Ở các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu vẫn đang mang tính nhỏ lẻ, thiếu thống nhất, công ty Bản Đồ Việt với những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng và chuyển đổi dữ liệu GIS luôn lắng nghe và hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp trong quy trình xây dựng và thành lập cơ sở dữ liệu GISQuy chuẩn xây dựng dữ liệu chuyên ngành GIS luôn tuân thủ theo các chuẩn xác định như: Geodatabase, Sde, PotGIS, OpenDataGIS, GeoRSS, wms, wfs,… Với nền tảng các công nghệ GIS:

-         ArcGIS Desktop.

-         ArcCatalog.

-         MapInfor.

-         QGIS.

-         GeoExplore.

-         GPS.

-         Datacollector.

-         Networkanalyst, topology.

-         AutoCAD.

-         Envi.

-         Xử lý các định dạng dữ liệu: TAB, MIF, DGN, DXF, XLS...  sang các định dạng quy chuẩn chung.

-         Trình bày dữ liệu: style map, sld,..

Các lĩnh vực quản lý về môi trường, giao thông, nông nghiệp, biến đổi khí hậu,… thì việc trình bày dữ liệu chuyên đề cũng tuân theo nhiều tiêu chí khác nhau có độ chính xác, đúng chủ đề, màu sắc hài hòa có độ tương phản cao. 

Công ty Bản Đồ Việt luôn đem đến cho khách hàng những giá trị tư vấn cốt lõi trong hệ thống thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo độ chính xác, tiêu chuẩn về dữ liệu, tính bảo mật thông tin, chất lượng dịch vụ, tiến độ và giá thành của dự án.

related works

Tích hợp cơ sở dữ liệu GIS

Tích hợp cơ sở dữ liệu luôn đem lại các giá trị cốt lõi trong sự sinh tồn của các hệ thống GIS, sự sinh tồn luôn thể hiện qua sự tương tác hai chiều thông tin giữa dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc tích hợp cơ sở dữ liệu luôn đảm bảo một cơ chế chặt chẽ được cập nhật thường ...

Thu thập dữ liệu GIS

Công ty Bản Đồ Việt đã xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên thiết bị smartphone đễ hỗ trợ các đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu với chi phí thấp và hiệu quả cao, các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên thiết bị thu thập là một trong những ưu điểm mới của hệ thống.

Phát triển phần mềm GIS

Công ty Bản Đồ Việt tự hào với đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ GIS, công ty luôn áp dụng những quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO, để đảm bảo chất lượng và uy tín ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn