Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Tích hợp cơ sở dữ liệu GIS

Tích hợp cơ sở dữ liệu luôn đem lại các giá trị cốt lõi trong sự sinh tồn của các hệ thống GIS, sự sinh tồn luôn thể hiện qua sự tương tác hai chiều thông tin giữa dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc tích hợp cơ sở dữ liệu luôn đảm bảo một cơ chế chặt chẽ được cập nhật thường ...

Thu thập dữ liệu GIS

Công ty Bản Đồ Việt đã xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên thiết bị smartphone đễ hỗ trợ các đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu với chi phí thấp và hiệu quả cao, các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên thiết bị thu thập là một trong những ưu điểm mới của hệ thống.

Tư vấn, xây dựng và chuyển đổi dữ liệu GIS

Cơ sở dữ liệu GIS luôn là trái tim của các dự án phần mềm, với sự quan trọng trên công ty Bản Đồ Việt luôn thấu hiểu vấn đề của các doanh nghiệp hiện nay, với cách tiếp cận phương pháp xây dựng và chuyển đổi dữ liệu tối ưu luôn đảm bảo các giá trị về tài chính, con người và quy trình cho doanh ...

Phát triển phần mềm GIS

Công ty Bản Đồ Việt tự hào với đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ GIS, công ty luôn áp dụng những quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO, để đảm bảo chất lượng và uy tín ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn