Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền GIS

Giải pháp quản lý mạng lưới điện lưới trên nền công nghệ GIS giúp các nhà quản lý và vận hành mạng lưới điện phân tích được các hoạt động của các trạm biến áp, đường dây truyền tải, phân phối, tiêu thụ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống an ninh, an toàn điện... Nhằm phát huy ...

Quản lý phát triển hạ tầng đô thị trên nền tảng GIS

Đầu ra của một hệ sinh thái GIS về quản lý đô thị là mô hình dự báo về mật độ dân số, tốc độ đô thị hóa,… nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, định hướng quy hoạch và phát triển đô thị. Chúng tôi với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đô thị và ứng dụng GIS luôn áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn ...

Quản lý mạng lưới tài sản trên nền GIS

Giải pháp quản lý tài sản của công ty Bản Đồ Việt đã được ứng dụng và triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước về các lĩnh vực: cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, điện lưới, cây xanh, mạng lưới dẫn dầu, mạng lưới tưới tiêu nông nghiệp,... đóng góp cho sự phát triển của các ...

Tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hiện nay cơ sở dữ liệu hồ sơ về môi trường, khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy, viễn thám đang được lưu trữ trên các định dạng tệp giấy, word, excel, text, AutoCAD,... Qua thời gian số lượng hồ sơ lưu trữ ngày càng lớn và các hồ sơ đã lâu năm có hiện tượng hư hỏng ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn