Bản Đồ Việt

Nhà cung cấp giải pháp GIS toàn diện tại Việt Nam

Loading
loading..

Phần mềm quản lý mạng lưới chiếu sáng đô thị trên nền GIS

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một tập hợp các tài sản gắn liền với quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty môi trường đô thị. Nâng cao quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, nhằm nâng cao tuổi thọ tài sản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị chiếu sáng là một trong những yêu cầu trọng ...

Phần mềm quản lý mạng lưới thoát nước trên nền GIS

Hệ thống thoát nước bao gồm các mạng thoát nước thải sinh hoạt, mạng thoát nước thải công nghiệp và mạng thoát nước mưa. Đối với các khu đô thị thì mạng lưới thoát nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nước thải sinh hoạt của người dân, nâng cao quản lý trong công tác chống ngập ...

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS

Phần mềm quản lý dịch tễ trên nền GIS được xây dựng nhằm đánh giá và phân vùng phạm vi của dịch bệnh trên bản đồ, phần mềm WebGIS được kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm thực hiện công việc tổng hợp, phân tích và cảnh báo từ các phiếu khảo sát ở các chi nhánh. Các phiếu khảo sát được cài đặt trên ...

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS

Phần mềm quản lý mạng lưới điện trên nền GIS đã được công ty Bản đồ việt xây dựng và triển khai thành công tại Việt Nam, Phần mềm đã bám sát các nghiệp vụ quản lý theo mô hình phân cấp xuất tuyến. Dựa trên mô hình thiết kế tổng thể với lớp lõi ứng dụng trên nền web portal, desktop workstation, ...

Phần mềm thu thập dữ liệu trên smartphone

Việc cập nhật dữ liệu GIS đòi hỏi cần có một thiết bị thu thập có độ chính xác cao không chỉ về dữ liệu thuộc tính mà còn cả về dữ liệu không gian, ngoài phương pháp đo truyền thống có sử dụng máy GPS có độ chính xác cao thì hiện nay với sự phát triển của công nghệ, chúng tôi đã xây dựng phần mềm ...

Phần mềm quản lý vườn ươm cây xanh trên nền GIS

Phần mềm quản lý vườn ươm cây xanh đã được xây dựng và phát triển căn cứ vào nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý vườn ươm cây xanh cung cấp cho các khu đô thị nhằm nâng cao năng lực quản lý về việc trồng, chăm sóc, ươm, chặt hạ và dịch chuyển cây xanh.

Phần mềm phân tích dữ liệu quan trắc môi trường trên nền ...

Quản lý thông tin quan trắc môi trường nhằm đánh giá trực tiếp những tác động của môi trường mà mắt thường không quan sát được đến đời sống sinh hoạt của người dân, phần mềm quan trắc môi trường còn hỗ trợ tổng hợp kết quả phân tích và đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường dẫn đến việc làm biến ...

Phần mềm hỗ trợ cơ sở định giá đất trên nền GIS

Đất và tài sản gắn liền với đất là một tài sản lớn, phương pháp định giá đối với các thửa đất là khá phức tạp do đặc thù về hình học của các thửa đất là không giống nhau do vậy giá trị của các thửa cũng có sự chênh lệch khác nhau, phần mềm hỗ trợ cơ sở định giá đất ALMS của chúng tôi được xây dựng ...

Phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ...

Phần mềm tích hợp CSDL Tài Nguyên và Môi trường trên nền GIS của công ty Bản Đồ Việt bao gồm các phân hệ về quản lý thông tin đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, giám sát môi trường, khí tượng thủy văn, viễn thám, hồ sơ quyét, quản trị hệ thống và CSDL. Các phân hệ được thiết kế và xây dựng theo ...

Phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước đô thị trên nền GIS

Công ty Bản Đồ Việt đã ứng dụng thành công công nghệ GIS vào trong quản lý vận hàng mạng lưới cấp nước dựa trên các thuật toán không gian, các nghiên cứu khoa học thực tiễn, hệ thống đã được triển khai và đáp ứng được các bài toán mô hình cơ sở dữ liệu lớn, cơ chế vận hành một cách linh hoạt, đúng ...
Copyright © 2015 - Smap Co.,Ltd. All Rights Reserved!
Address: Room No.601 HH Building - 26/126 - Me Tri Ha Str - Nam Tu Liem Dist - Ha Noi - Vietnam | Tel: (84-4) 63 258 308 | Email: support@smap.com.vn