Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Phát triển phần mềm GIS

Làm chủ công nghệ: OpenGIS, GeoServer, Openlayer ArcGIS Desktop, ArcGIS engine developer kit, ArcGIS Server, ArcGIS Portal, ArcGIS online….

Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu

Bên cạnh các nguồn dữ liệu sẵn có từ dữ liệu mở, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thu thập dữ liệu trên các thiết bị GPS và chuẩn hóa dữ liệu sẵn có

Thành lập cơ sở dữ liệu GIS

Tạo lập cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, Postgres SQL theo các chuẩn OpenGIS, Geodatabase.

Tư vấn giải pháp GIS

Chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp nhất tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm trong quản lý tài sản, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý quy hoạch đô thị ...

Gia công phần mềm

Chúng tôi có thể thực hiện các gói công việc, các phân hệ nhỏ trong một hệ thống lớn của khách hàng hoặc có thể xây dựng toàn bộ hệ thống và giải pháp cho khách hàng.

Đào tạo GIS

Chúng tôi với đội ngũ chuyên môn giỏi có nghiệp vụ sư phạm đã tổ chức thành công nhiều khóa đạo tạo về các lĩnh vực: lập trình GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.