Nội dung

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh

 

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Khương Trung) 

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có buổi làm việc với các bộ, ngành về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một trong 6 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng của Chính phủ, đóng vai trò là nền tảng để xây dựng chính phủ điện tử được ưu tiên xây dựng. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do đó việc xây dựng hệ thống CSDL đất đai trên cả nước có ý nghĩa quan trọng thực hiện mục tiêu này.

Bộ TN&MT mong muốn được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các bộ, ngành có liên quan cho ý kiến về việc xây dựng đề án để triển khai công tác này, đồng thời thống nhất những vấn đề như thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách…

Theo ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đã được Bộ triển khai vào những năm 2014 – 2015. Tiếp đó, vào ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước phê duyệt Hiệp định Tài trợ dự án Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai, có hiệu lực từ tháng 3/2017 với tổng kinh phí 180 triệu USD  cho 33 tỉnh, thành phố, thực hiện trong thời gian 5 năm (2017-2021).

Tuy nhiên, dự án này mới chỉ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản cho 33 tỉnh, thành phố, nên trong năm 2019, Bộ TN&MT đã đề xuất xây dựng và trình Chính phủ “Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” để triển khai xây dựng CSDL đất đai cho 30 tỉnh, thành phố chưa được đầu tư bằng nguồn vốn vay WB.

Ông Chu An Trường đề xuất Bộ TT&TT phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng Dự án CSDL đất đai cho 30 tỉnh, thành phố chưa được đầu tư trong Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)  để trình Chính phủ nhằm đáp ứng thời gian hoàn thành cơ bản CSDL đất đai quốc gia làm nền tảng xây dựng chính phủ điện tử.

Đồng thời, đề xuất các bộ, ngành ủng hộ chủ trương triển khai và cho ý kiến về các phương án, hình thức đầu tư và cơ chế tài chính triển khai Dự án xây dựng CSDL cho 30 tỉnh, thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã tập trung thảo luận và cơ bản nhất trí về sự cần thiết của việc xây dựng Dự án CSDL đất đai cho 30 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên các đại biểu cũng lưu ý về việc bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở dữ liệu; liên thông dữ liệu với các bộ, ngành…

Bộ trưởng Bộ TT&TT – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một trong 6 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng, là nền tảng để xây dựng một chính phủ điện tử. Đến nay, theo đánh giá hiện có 2/6 cơ sở dữ liệu chưa hoàn thành là đất đai và dân cư chưa hoàn thành. Do đó, việc xây dựng dự án cho 30 tỉnh, thành phố chưa được đầu tư trong Dự án Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai là rất cần thiết.

Đồng quan điểm này, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai, nhất là Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai cần hoàn thiện các hồ sơ dự án xây dựng CSDL đất đai cho 30 tỉnh, thành phố chưa được đầu tư.

Bên cạnh đó, cần đề xuất những vấn đề chưa hoàn thành của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai để từ đó đưa ra những đầu việc cần phải làm để hoàn thành dự án. Từ đó, tạo nền tảng cơ bản cho công tác quản trị đất đai dựa trên hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

 

dangcongsan.vn