Tin nội bộ

Hoạt động gần nhất

Các hoạt động dự án và các hội thảo mà chúng tôi đã tham gia

1 10 2019

Công ty Smap tham gia dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến 29 tháng 12 năm 2018, Công ty Smap đã tham gia dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia do ngân hàng thế giới (World Bank) liên kết với Bộ Xây dựng tổ chức.

26 6 2019

Diễn đàn quốc tế về sự khan hiếm nước trong nông nghiệp

Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019, đại diện công ty Smap cử ông Hoàng Tuấn Anh đã tham gia Diễn đàn quốc tế WASAG lần thứ nhất về sự khan hiếm nước trong nông nghiệp.

12 12 2018

Ông Hoàng Tuấn Anh tham gia dự án tại tổ chức FAO - UN

Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018, công ty SMAP cử ông Hoàng Tuấn Anh đến FAO -UN trong khuôn khổ hợp tác ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong quản lý nông nghiệp và chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

<<  1 of 1  >>