Nội dung

Hệ thống quản lý dịch bệnh dựa trên nền tảng GIS (EPMS-GIS)

 Hiện tại, vẫn còn nhiều bệnh tiềm ẩn có tốc độ lây lan nhanh như H1N1, H5N1, Ebola, Covid-19,... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và có thể gây tử vong cho con người.

Quản lý tác động và khu vực bị ảnh hưởng của bệnh là một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với ngành y tế trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hệ thống EPMS-GIS hỗ trợ các nhà quản lý dịch tễ trong quản lý dịch bệnh bằng công nghệ số hóa bản đồ. Hệ thống này đóng vai trò đánh giá phạm vi lấy bệnh, nguồn lây và hỗ trợ ra quyết định khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng, các điểm nóng bệnh, mật độ bệnh, cơ chế cách ly bệnh và cách khắc phục.

Các thành phần của hệ thống
Phân hệ quản trị dữ liệu
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành Trung tâm dữ liệu;
- Phân cấp người dùng;
- Xác định hệ quy chiếu không gian, kinh tuyến trục, đánh;
- Tích hợp cơ sở dữ liệu vật tư y tế, các thông tin từ mạng xã hội.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu kế toán và tài chính.
Phân hệ thu thập và quản lý dữ liệu bệnh
- Phân loại bệnh.
- Định nghĩa bảng khảo sát bệnh.
- Thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động.
- Hỗ trợ thu thập dữ liệu hai chiều.
Phân hệ phân tích khu vực bị ảnh hưởng
- Phân tích vùng bị ảnh hưởng
- Phân tích mật độ bệnh
- Dự đoán vùng bị ảnh hưởng bằng thuật toán nội suy mô hình không gian.
- Bản đồ chuyên đề về các loại bệnh
Phân hệ quản lý cửa hàng, trung tâm dịch tễ cung cấp thuốc.
- Quản lý cửa hàng phân phối thuốc trực tuyến trên bản đồ.
- Bản đồ mật độ phân bố thuốc cho từng loại bệnh.
Phân hệ báo cáo, thống kê.
- Thống kê bệnh di theo mùa, thống kê các dịch bệnh được khắc phục, tái phát và nguy hiểm.
- Thống kê bệnh theo tỉnh, huyện và xã.
Phần mềm chạy đồng nhất trên các ứng dụng:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.