Nội dung

Hệ thống quản lý mạng lưới tài sản thoát nước đô thị trên nền GIS (DRMS-GIS)

 Hệ thống thoát nước bao gồm mạng lưới nước thải sinh hoạt, mạng lưới nước thải công nghiệp và mạng lưới thoát nước mưa. Đối với các khu vực đô thị, mạng lưới thoát nước đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều tiết nước thải sinh hoạt hàng ngày của người dân. Do đó, cải thiện việc quản lý mạng lưới nước thải và xử lý nước thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các công ty môi trường đô thị.

Trên thực tế, các công ty môi trường đô thị ở Việt Nam đang quản lý mạng lưới thoát nước của họ bằng các bản vẽ hoàn công trên giấy truyền thống như: word, excel hoặc AutoCAD, v.v., đang quản lý rời rạc và không nhất quán. Giải pháp DRMS-GIS giúp các công ty thoát nước tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành và nâng cao năng lực quản lý.

Các thành phần của hệ thống:
Phân hệ quản trị dữ liệu:
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành một cơ sở dữ liệu tập trung;
- Phân cấp người dùng;
- Xác định hệ quy chiếu không gian, kinh tuyến trục VN2000, WGS84;
- Tích hợp với hệ thống cây xanh đô thị và cấp nước đô thị,..;
- Tích hợp với hệ thống hạ tầng đô thị.
Phân hệ quản lý mạng lưới tài sản
- Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của hệ thống thoát nước trên bản đồ;
- Cập nhật thông tin về tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, di động hoặc excel, v.v.;
- Phân tích tuổi thọ, mật độ, vật liệu và loại tài sản;
- Truy vấn thông tin tài sản trên bản đồ.
Phân hệ vận hành mạng lưới
- Quản lý thông tin về thay thế, sửa chữa và nâng cấp tài sản;
- Quản lý các kế hoạch xả nước và nạo vét cho các tuyến cống.
- Quản lý sự cố mạng lưới.
Phân hệ quản lý thống kê:
- Thống kê cài đặt mới hàng năm;
- Thống kê về hoạt động của mạng lưới.
Hệ thống chạy đồng nhất trên các thiết bị:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.