Nội dung

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu môi trường và tài nguyên trên nền GIS (EDMS-GIS)

 Quản lý và đánh giá tác động của tài nguyên thiên nhiên và khai thác môi trường là một trong những điểm và yêu cầu thiết yếu nhất mà các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hiện nay.

Trên thực tế, các cơ quan và doanh nghiệp đang quản lý dữ liệu riêng biệt và thủ công, hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản lý với giải pháp EDMS-GIS giúp các cơ quan và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan đa chiều về dữ liệu môi trường trên bản đồ số.

Các thành phần của hệ thống:
Phân hệ quản trị dữ liệu
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành cơ sở dữ liệu tập trung;
- Phân cấp người dùng;
- Tích hợp với các thiết bị giám sát môi trường, quan trắc môi trường;
- Tích hợp với dịch vụ công về xin phép khả thải, khai thác tài nguyên;
- Tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chính.
Phân hệ quản lý tài nguyên đất.
- Quản lý dữ liệu quy hoạch sử dụng đất;
- Quản lý đo lường và thông tin đất đai.
Phân hệ quản lý tài nguyên nước
- Quản lý thông tin khai thác nước mặt và nước ngầm, và hệ thống thoát nước.
Phân hệ quản lý khoáng sản
- Quản lý thông tin về thăm dò và khai thác khoáng sản
Phân hệ giám sát môi trường
- Quản lý và phân tích thông tin giám sát môi trường, các điểm quan trắc môi trường.
Phân hệ quản lý biến đổi khí hậu
- Thông tin khí tượng thủy văn, địa chất kết hợp mô hình dự báo sạt lở, xâm nhập mặn, hạn hán,...
Phần mềm quản lý tài nguyên & môi trường chạy đồng nhất trên nền tảng công nghệ:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.