Nội dung

Hệ thống quản lý cây ươm, cây xanh đô thị dựa trên nền tảng GIS (NTMS-GIS)

 Trong hệ sinh thái đô thị, cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong điều hòa không khí và kiến ​​trúc đô thị. Quản lý việc chăm sóc cây và vườn ươm để cải thiện vòng đời và ngăn ngừa bệnh cây là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay của các công ty công ty cây xanh đô thị. Với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung và công nghệ GIS nói riêng, việc ứng dụng giải pháp NTMS-GIS trong việc quản lý, chăm sóc, chặt hạ, vận chuyển và phòng chống dịch bệnh cho cây đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Hệ thống cho phép hỗ trợ các nhà quản lý theo dõi lịch sử cây, lịch sử chăm sóc cây, quản lý các bệnh theo mùa và hỗ trợ ra quyết định để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cây xanh.

Các thành phần của hệ thống:
Phân hệ quản trị dữ liệu:
- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi dữ liệu thành cơ sở dữ liệu trung tâm;
- Phân cấp người dùng;
- Xác định hệ quy chiếu không gian, kinh tuyến trục: VN2000, WGS84;
- Tích hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị.
Phân hệ quản lý cây ươm, cây xanh đô thị
- Cập nhật thông tin về cây xanh đô thị và vườn ươm: trực tiếp trên bản đồ, GPS, di động hoặc excel, v.v.;
- Thuộc tính truy vấn và thông tin không gian của cây
- Phân tích tuổi thọ, loài và chi phí của cây
Phân hệ quản lý vận hàn chăm sóc cây:
- Quản lý thông tin chăm sóc cây: tưới nước, phân bón, chuyên gia chăm sóc cây và vật tư.
- Quản lý thông tin cây lịch sử.
- Quản lý thông tin khí tượng thủy văn.
- Quản lý thông tin đất đai.
- Quản lý chặt cây.
- Quản lý bệnh.
- Quản lý chuyển động của cây.
Phân hệ thống kê:
- Thống kê loài cây, tuổi cây, đường kính cây.
- Thống kê vận hành cây, bệnh, cây chết.
- Thống kê chi phí cho việc chăm sóc và buôn bán cây xanh.
Hệ thống chạy đồng nhất trên các nền tảng công nghệ:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.