Nội dung

Hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ số dựa trên nền tảng GIS (M&E)

 Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu khảo sát theo các biểu mẫu, đánh giá theo nhiều tiêu chí quản lý ngành, hỗ trợ các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan các cấp hành chính:


- Quản lý hiện trạng đô thị hóa: dân số, quy hoạch và sử dụng đất hiện tại;
- Mức thu nhập và nghèo đói: thu nhập bình quân đầu người, hộ gia đình có thu nhập thấp;
- Tình hình hạ tầng xã hội: chỗ ở, trường học, nhà tế bần, trung tâm văn hóa;
- Tình hình hạ tầng kỹ thuật; xử lý chất thải nước, dịch vụ bưu chính viễn thông, thu gom và xử lý chất thải rắn;
- Tình hình đầu tư và tiến độ phát triển và kết nối giữa không gian, quy hoạch và mức vốn; cải thiện tình hình quản lý đô thị hiện nay;
- Chất lượng môi trường và phản ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm, ngập mặn, sóng thủy triều, lũ lụt, sạt lở đất, thiếu nước do hạn hán.
Hệ thống M&E chạy đồng nhất trên các nền tảng:
* Cổng thông tin WebGIS;
* Máy trạm để bàn;
* Phiên bản điện thoại.