Nội dung

Diễn đàn quốc tế về sự khan hiếm nước trong nông nghiệp

  

Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019, đại diện công ty Smap đã cử ông Hoàng Tuấn Anh tham gia Diễn đàn quốc tế WASAG lần thứ nhất về sự khan hiếm nước trong nông nghiệp. Chủ đề của diễn đàn này là không có ai đứng sau điều đó. Diễn đàn diễn ra tại Praia, Cabo Verde, Tây Phi với đại diện từ 65 quốc gia, trong đó ông Hoàng Tuấn Anh là đại diện của Việt Nam. Đây là một đất nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập nước biển. Tại diễn đàn này, ông Hoàng Tuấn Anh đã có bài phát biểu về ứng dụng công nghệ viễn thám và ứng dụng viễn thám hiện nay được sử dụng trên thế giới để theo dõi và cảnh báo sớm về hạn hán và xâm nhập mặn. Đây là vấn đề không chỉ được quan tâm tại diễn đàn mà còn ở nhiều nơi trên thế giới vì ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý rủi ro thiên tai và giảm thiểu rủi ro thiên tai đang trở thành một công cụ cực kỳ hiệu quả. Diễn đàn đã kết thúc thành công và sau đó đại diện các nước tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2019.