Nội dung

Ông Hoàng Tuấn Anh tham gia dự án tại tổ chức FAO - UN

 

Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018, công ty SMAP cử ông Hoàng Tuấn Anh đến FAO -UN trong khuôn khổ hợp tác ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong quản lý nông nghiệp và chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu:
• Hỗ trợ sử dụng và xử lý dữ liệu không gian địa lý, thủy văn, khí tượng và kinh tế xã hội, xây dựng các mô hình và bản đồ cho mục đích đánh giá rủi ro trong nông nghiệp; điều này bao gồm liên kết với các tổ chức bên ngoài để xem xét các phương pháp và công cụ để đánh giá lỗ hổng và rủi ro cho chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
• Hỗ trợ nhóm của khu vực chính làm việc về các nguy cơ do tự nhiên và các nhóm quốc gia SP5, trong việc phát triển các ứng dụng cụ thể của các công cụ lập bản đồ để theo dõi các điểm nóng về rủi ro thiên tai, tập trung cụ thể vào hạn hán và thông báo kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai , đánh giá tác động và tiềm năng giảm thiểu tác động;
• Hỗ trợ các quy trình xây dựng dự án DRR / M đang diễn ra trên các khía cạnh của ứng dụng viễn thám và công nghệ GIS
• Hỗ trợ xử lý hình ảnh không gian địa lý để tạo thông tin cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và đất và người được quản lý để tạo ra bản đồ rủi ro và phân tích rủi ro nguy hiểm, xác định cơ sở hạ tầng và tài sản liên quan đến nông nghiệp trong các ứng dụng cụ thể.
• Chuẩn bị một bài báo / bài viết kỹ thuật, hoặc một loạt bản đồ dựa trên GIS ghi lại phân tích rủi ro và phân tích rủi ro, để xuất bản trên nền webGIS cùng với giám sát viên với tư cách là đồng tác giả về một chủ đề liên quan đến giám sát hạn hán cho an ninh lương thực và dinh dưỡng, đặc biệt là cho khu vực hạ lưu .