Nội dung

Công ty Smap tham gia dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia

 

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, đại diện của Smap, ông Đặng Văn Nghiệp đã ký kết dự án tư vấn, xây dựng gói MOC - 02 trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia do ngân hàng thế giới liên kết với Bộ Xây dựng. Tổ chức nhiều hội nghị lớn có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia hàng đầu về quy hoạch và quản lý đô thị tại Việt Nam, dự án MOC - 02 là một dự án trọng điểm quốc gia với quy mô và phạm vi lớn, với vai trò của mình, Smap đã tập trung vào việc cung cấp các giải pháp để thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia một cách hiệu quả nhất. Ông Nghiệp đã đề xuất dựng dụng ảnh viễn thám và GIS trong quy hoạch phát triển đô thị, phát triển đô thị xanh, tích hợp các bộ chỉ số đô thị MoC 02 trong phân tích dự báo tốc độ đô thị hóa hiện nay.