Nội dung

Giải pháp quản lý thất thoát nước sạch đô thị trên nền GIS (WaterGIS AI)

 

Phần mềm quản lý mô hình thủy lực trên nền WebGIS: